MİKANİT LEVHA VE RULO

MIKANIT LEVHA  400º ile 600ºC sıcaklıkta kullanılabilen ısı dayanıklı elektrik karşı yalıtkan 1 x 1,20 m ölçülerindeki daha çok rezistans imalatında kullanılan yardımcı üründür.

Kalınlıkları 0,10 – 0,20 – 0,25 – 0,30 – 0,35 – 0,40 – 0,45 – 0,50 – 0,60 – 0,70 – 0,80 – 1 – 1,20 1,50 mm dir.

Ocak işletmesinde, çağdaş teknik yaklaşım MİCA levhaların kullanılmasıdır. Bu levhalar, bobin sıvası ile ocak astarının arasında bir ara kayma yüzeyi oluşturarak refrakterlerin farklı uzamadan dolayı birbirini etkilememesi için kaygan bir yüzey oluşturur. Ayrıca ocak astarı arasına dalan sıvı metalin bobinlere ulaşmasını önleyen bir bariyer oluşturması diğer bir faydasıdır. Ocağın boyutlarına göre istenilen şekil ve ölçülerde kesici bir aletle kesilir. Kesilmiş levhalar, ocağın içerisine, bobin üzerine uygun bir şekilde yerleştirilir. Eğer ocak boyutu, bir levhadan büyükse, levhalar min

5 cm birbirinin üstüne geçecek şekilde yerleştirilir.

MİCA levhalar kullanım sırasında mikalı yüzey astar tarafında olmalıdır. Cam veya seramik yüzey ocak astarı tarafına gelmelidir., şekillendirilmiş refrakterin dışına bobin ve pota arasına konulan bu malzemelerde en çok dikkat edilmesi gereken konu kırılgan olmamasıdır. Kırılgan plakalarda, bobin yüzeyi ile mika arasında boşluk kalır. Bu hata astarın askıda kalmasına yol açar.

Ayrıca, astar dövülme sırasında dikine kırılmalar meydana geldiği için, mikadan beklenilen, bobin sıvası ile ocak astarı arasındaki kaydırıcılık fonksiyonunu tam olarak karşılayamaz. Eğer kırılgan bölgeye denk gelen bir astar içerisine bir metal dalması problemi olur ise ve bu dalma kırılmış bölgeye denk geldiğinde, bariyer olma işlevini de yerine getiremez. Kırılgan mika plakalarda en az %20-25 oranında ıskarta çıkar. Bu da diğer bir olumsuzluktur.

Tavsiye edilen rulo halinde, kırılgan olmayan ve bobin yüzeyine tamamen yapıştırılabilen ve fire oranı çok az olan mika tiplerinin kullanılmasıdır.

İndüksiyon Ocak Mikanitleri

  • Kırılmaz Rulo Mikanit
  • Rulo Kombi Mikanit